Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014


Cùng xem thứ hạng Top 10 sao nữ mặc đẹp nhất trong các kỳ trao giải Beaksang Art Awards do một trang web bình chọn với hơn 11.470 người tham gia khảo sát:


Vị trí thứ 1 thuộc về Go Hyun Jung với 2048  lượt bình chọn chiếm  21% tại lễ trao
giải "Beaksang Art Awards"  lần thứ 47 ngày 26/5/2011


Vị trí thứ 2:  Kim Hee Ae với 1973 lượt bình chọn, chiếm 17,2% tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 49 diễn ra ngày 9/5/2013


Vị trí thứ 3 thuộc về Suzy với 1284 lượt bình chọn chiếm 11,2%, tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 47, ngày 26/5/2011


Vị trí thứ 4:  Kim  Ah Joong với 1284 lượt bình chọn, chiếm 11,2% tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 48, ngày 26/4/2012


Vị trí thứ 5:  Ha Ji Won với 1083 lượt bình chọn, chiếm  9,4%  tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 46, ngày 26/3/2010


Vị trí thứ 6:  Kim Nam Joo với 831 lượt bình chọn, chiếm  7,2%, tại lễ trao giải "Beaksang Art Awards"
 lần thứ 46, ngày 26/3/2010


Vị trí thứ 7 thuộc về Son Ye Jin với 794 lượt bình chọn, chiếm  6,9%, tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 43 diễn ra ngày 25/4/2007


Vị trí thứ 8:  Han Ye Seul với 666 lượt bình chọn, chiếm 5,8%,  tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards"  lần thứ 43 diễn ra ngày 25/4/2007


Vị trí thứ 9: Kim Min Hee với 653 lượt bình chọn, chiếm 5,7%, tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards " lần thứ 49 diễn ra ngày 9/5/2013


Vị trí thứ 10 thuộc về Kim Hee Sun với 494 bình chọn, chiếm 4,3%, tại lễ trao giải
"Beaksang Art Awards" lần thứ 38 diễn ra ngày 13/2/ 2002


0 nhận xét :

Đăng nhận xét