Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

-Đầu tiên giải nén class của game ra 1 thư mục.<br />
Ở đây mình VD với mobi army 1.6.5 chưa có hình ảnh thông cảm!<br />
-Dùng Bytecode editor vào trongthư mục chứa
chứa class > tùy chọn > search.<br /> Tìm với từ khóa sleep (viết đúng như copy, phân biệt chữ
hoa và thường)<br />
-Nó sẽ hiện ra 1 danh sách file class chứa từ
khoá này. <br />Ghi nhớ tên mấy file này. Ở army là các file at, bj, bl, q và file dt trog thưmục coreLG<br />
-Dùng MJDecomplier tìm đến mấy file vừa nhớ, ấn vào đểtiến hành dịch ngược. Làm từng file
một thôi ko loạn @.@<br />
-Dịch xong nó sẻ hiện thị câu lệnh dưới dạng văn bản. Tìm trong đó dòng Thread.sleep(x); .<br />Ở
đây "x" là giá trị mà ta cần sửa. Ghi nhớ số "x" này<br />
-Lại trở về Bytecode editor. Ấn vào file đang cần sửa, vào search với từ khoá là số "x" nêu trên. Ấn vào method chứa kết quả, tìm đến
dòng có giá trị "x" và sửa theo ý muốn. <br /><br />Muốnnhanh thì giảm, chậm thì tăng,sửa về 0 để max speed.<br />
Xong save lại<br />
-Làm lần lượt với các file cònlại.<br /> Chức năng mỗi file là gì tako biết nên phải mò, được thìđược ko được phải làm lại.<br /> Ở army thìmình tìm ra file dt.class trong thư mục coreLG chứa lệnh sleep cần thiết<br />
-Xong hết rồi thì nén trở lại như cũ. Test thôi<br /><br />
Chúc các bạn thành công !!<br />

0 nhận xét :

Đăng nhận xét